ดีคิว.ไทย ดีคิว.ไทย

แบบวัดความฉลาดทางดิจิทัล

ทำแบบวัดความฉลาดทางดิจิทัลของเราและรับผลลัพธ์พร้อมคำอธิบายในแบบฉบับของคุณ ซึ่งจะช่วยให้คุณรับทราบถึงระดับความเสี่ยง พร้อมแนวทางปฏิบัติในการใช้งานโลกออนไลน์อย่างปลอดภัย

'ความฉลาดทางดิจิทัล' คืออะไร ?


DQ คืออะไร

ความฉลาดทางดิจิทัล หรือ DQ (Digital Intelligence Quotient) คือ ชุดของความสามารถด้านการรับรู้ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ที่จะทำให้คนในยุคดิจิทัล (Digital Citizens) สามารถเผชิญหน้ากับความท้าทายและการปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม ...

สถิติผู้ใช้งาน

กำลังโหลดสถิติ...